Historie van de Wielerronde van Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - 13 september 1942

Zoals verwacht mocht worden is de eerste Ronde van Alphen een groot succes geworden. Alles werkte aan het welslagen mee: een prachtig parcours, veel publiek, mooie strijd en een goede organisatie. Er startten 37 amateurs die over 100 ronden in totaal 80 km. reden. Jammer was dat de kampioen Mooij door ziekte was verhinderd. V. d Voorn uit Beverwijk die reeds zeven wedstrijden won, was nu favoriet. Hij werd ook nu eerste. De ronde der amateurs in een pittige strijd geworden. Na 13 ronden vormsde zich een kopgroep uit Van Vooren, Hulshof, van Straten, Middelink, en Van Metelen. Vele renners moesten den strijd staken. Van de 37 bleven er 16 over die het parcours uitreden. Middelink kreeg lekken band maar slaagde er in zijn achterstand van 250 meter in een ronde weer in te loopen. Uitlooppogingen van de renners met een ronde achterstand, waarbij vooral De Reyer uit Scheveningen op den voorgrond trad, werden systematisch door de kopgroep afgeslagen. Tenslotte ging de Beverwijker in den tijd van 2 uur 6 min. 1 sec, als winnaar over de eindstreep.

Amateurs: 1. Arie Vooren, Beverwijk; 2. Gerrit van Straten, Schiedam; 3. Jo Hulshof;

In de nieuwelingen-klasse startten 36 deelnemers over een afstand van 30 km. Winnaar werd Homma uit Amsterdam, in een tijd van 43 min. 41 sec. Bontekoe uit Den Haag, zoon van den bekenden oud-renner, zorgde voor een verrassing door als 2e te eindigen, hoewel hij voor het eerst in een officieelen wegwedstrijd uitkwam. De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 1. F. Homma, Amsterdam; 2. G. Bontejoe, Den Haag; 3. W. Grift, Soest; 4. G. Ravenstein, Amsterdam; 5. M. Schuiten, Amsterdam; Een extra prijs W. van ’t Veer, Assendelft;

In de pauze lieten Poedel van Dam en mej. v. d. Laarse fraaie staaltjes van kunstrijden zien, hetgeen veel bijval oogstte. De organisatoren van deze eerste ronde de heeren J. A. Otten en Th. Beerepoot hebben eer van hun werk gehad.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 3 juni 1943

Onder grote belangstelling werd de Ronde van Alphen voor nieuwelingen en amateurs verreden. De organisatie was uitstekend in orde. Bij de nieuwelingen, die dertig km. (40 ronden) reden, gaven v. d. Veen uit Den Haag en v. d. Plaat uit Amsterdam, den toon aan. De uitslag luidt:
Nieuwelingen: 1. G. H. v. d. Veen, Den Haag 52 min. 11 sec.; 2. W. v. d. Plaat, Amsterdam; 3. H. Vinken, Geleen. 

De 105 ronden totaal 80 kilometer voor amateurs gaven een mooien strijd te zien. L. pepels uit Elsloo wist het veld uiteen te trekken en tenslotte nam hij de leiding. Hij wist zijn voorsprong na fraai rijden steeds te vergrooten en nam tenslotte met een ronde de leiding om die niet meer af te staan. De uitslag luidde:
Amateurs: 1. L. Pepels, Elsoo 2 uur 8 min. 24 sec.; 2. P. S. Neijs, Tilburg; 3. C. H. Bijl, Den Haag;

ALPHEN AAN DEN RIJN - 18 mei 1944

KEES PELLENAARS WINT IN ALPHEN
Kees pellenaars is er ingeslaagd in minder dan een week twee wegwedstrijden op zijn naam te brengen. In de derde Ronde van Alphen, heden alhier gehouden, won hij de 100 km-wedstrijd en evenals in Hilversum ook nu met grote voorsprong. Bij de amateurs die de strijd leverden over 60 km. wom Kleefstra in de sprint en liet d ebekende Zannkanters Kuilman en Blaauw achter zich. De uitslagen waren:
Amateurs: 1. Cas Kleefstra, tijd 1 uur 36 min. 3 sec.; 2. Kuilman; 3. Blauw; 4. Hulshof; 5. Paulissen.

Profs en onafhankelijken 100 km.: 1. Kees Pellenaars, tijd 2 uur 38 min. 58 sec.; 2. op 1 ronde Joosen; 3. op 1000 meter Verschuren; 4. op 1400 meter Van Amsterdam; 5. De Korver; 6. op 2 ronden Middelkamp; 7. C. Bijl; 8. Lakeman; 9. v. d. zande; 10. op 3 ronden Visser; 11. Wijdenes;

ALPHEN AAN DEN RIJN - 3 september 1945

Onder groote belangstelling, begunstigd door fraai weer, is Zaterdag de jaarlijksche wielerwedstrijd “Ronde van Alphen” gehouden. Om 1 uur startten de amateurs voor het rijden van 60 km. Tegen het einde lagen zes van hen een ronde voor. Daar er ook 6 prijzen waren, wilde men de overige renners uit de baan hebben. Zij trokken zich echter hier niets van aan en het heele spul jakkerde door, waarna de wedstrijd werd gestaakt. Dit hielp. In een sprint van 5 ronden van de zes koplopers werd Van Vliet uit Amsterdam winnaar in een tijd van 1 uur 31 min. en 24 sec.

Hierna begon het hoofdnummer, de race van de profs en onafhankelijken over 100 km. Favoriet was de bekende renner Pellenaars uit Breda, die vorig jaar de Ronde won. Op de helft van het af te leggen aantal kilometers was er een kopgroep van 6 personen, bestaande uit Pellenaars, Boeijen, C. W. v. d. Star, A. Vooren, de Korver en Verschuuren. Er werden zeer veel premies beschikbaar gesteld, waardoor er telkens volop spanning was. Aan het einde waren de Korver en Verschuuren 100 meter achter. De andere vier betwistten in een felle eindsprint elkaar de eer, waarbij tot groote vreugde van ’t publiek wederom Pellenaars heeft gewonnen, met minium verschil. Tijd 2 uur 32 min.; 2. Vooren; 3. v. d. Star; 4. Boeijen; 5. De Korver; 6. Verschuuren

ALPHEN AAN DEN RIJN - 30 mei 1946

Onder begunstiging van fraai weer is gisterenmiddag dit sportevenement gehouden. Slechts even dreigde Pluvius de pret te verstoren. Ruim 6000 betalende toeschouwers hadden zich rond het parcours in de omgeving van het raadhuis geschaard. Om 1 uur werd gestart door de nieuwelingen voor een wedstrijd over 30 km of 40 ronden. Hiervoor verschenen ruim 20 renners aan den start. Winnaar werd H. Brinkman uit Maasland in 50 min. 14 sec.; K. Vet uit Amsterdam; 3. N. Henneman, Beverwijk; 4. Schotman, Amsterdam; 5. C. Ris uit Assendelft.

Hierna startten plm. 60 amateurs voor een strijd over 60 km. Winnaar werd Cas Kleefstra uit Amsterdam in 1 uur, 32 min, 27 sec.; 2. de Booy, Amsterdam; 3. de Vries, Vlaardingen; 4. de Kort, Amsterdam; 5. G. van beek, Oostzaan; De tijd van den winnaar bewijst, dat in een hoog tempo gereden werd.

Toen kwam het hoofdnummer: de start van ruim 40 profs en onafhankelijken voor den strijd over 133 ronden, 100 km. De kopstukken uit de wielersport deden hieraan mee. Zelfs was er internationale deelname door het meerijden van wally Sumers, een Engelschman, die echter, geen rol speelde. De twee vorige ronden van Alphen werden gewonnen door Kees pellenaars, maar die kreeg dezen middag geen schijn van kans. Hij draaide niet soepel en eindigde als no 8.
Dit was de wedstrijd van Schulte, die onweerstaanbaar was en won in den tijd van 2 uur 26 min. en 25 sec.; Het grootste gedeelte werd hij goed bijgehouden door Andre de Korver uit Roterdam, die 2e werd op 1 ronde. Dan volgden Vooren uit Beverwijk als no 3, vervolgens 4. W. reuter uit Amsterdam 5. Vethaak, Vlaardingen; 6. Boeyen, Oss, allen op 2 ronden.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 15 mei 1947

Er viel van goede sport te genieten.

Het Comite “Ronde van Alphen” heeft met het organiseren van deze wegwedstrijd alle eer ingelegd en wij zijn er van overtuigd, dat de deelname van Profs, zoals dit andere jaren gebruikelijk was, zeker geen betere sport te zien had kunnen geven. Allereerst werden wij verrast met een nieuwtje in deze ronde, nl. een voorwedstrijd op gewone fietsen over 20 ronden, met als hoofdprijs levend vee en hier zal de C.C.D. wel uitgekeken hebben naar de de eerste prijs, “een kalf” dat natuurlijk niet aanwezig was, maar de gebr. Vermeulen uit Ter Aar zeker wel ten goede zal komen. 

Met nog vier ronden te rijden, maakten plotseling de gebr. Vermeulen zich los, om, nu niet als schaatsenrijders, maar als wellicht toekomstige renners de anderen geen kans te geven. De uitslag werd hier:
1. W. Vermeulen, Ter aar; 2. H. Vermeulen, Ter Aar; 3. J.H. v. d. Fils, Oude Ade; 

Te drie uur startten niet minder dan een veertigtal nieuwelingen voor een wedstrijd over 30 km ( 40 ronden) en reeds dadelijk zagen wij Spierenburg en Schotman aan de kop gaan. De eerste 15 km gingen in de tijd van 23.30 en steeds waren de favorieten in de voorste gelederen, totdat Spierenburg een lekke band kreeg en ondanks zijn snel verwisselen van fiets geen kans meer kreeg zijn achterstand weg te werken. Toch een woord van lof voor zijn kranig volhouden en … zijn 10e plaats. 

Schotman, die reeds enkele premies spelenderwijze had verdiend, bleek ook in de eindsprint de sterkste. Uitslag:
Nieuwelingen: 1. A. Schotman, Amsterdam; 2. W. Snijders, Halfweg; 3. W. Verhoeven, Overschie; 4. A. Hofland, Beverwijk; 5. T. peters, Haarlem. De 30 km werden afgelegd in 48 min. 52 sec.; 

De grote wedstrijd voor de amateurs over 100km (133 ronden) met niet minder dan een 80-tal deelnemers, begon reeds met een vermakelijk incident, toen nl. burgermeester mr. F. M. A. Schokking het startschot zou lossen en als altijd het bij een trekken bleef, zonder dat een schot werd gehoord! Toch mocht dit begin de goede geest niet verstoren en zagen wij de renners al dadelijk een ongekend hoog tempo inzetten, dat zelfs door de meeste renners kon worden gevolgd, zodat voorlopig van uitlopingen geen sprake kon zijn. Toch zou d ebom nog eerder barsten dan verwacht werd en toen, na een 25 km gereden te zijn, enkele premies leven in de brouwerij brachten, en een ronde voorsprong werd aangekondigd met een kunstvoorwerp ter waarde van f 50, ja toen kwam de heksenketel los. 

Nic. Henneman uit Beverwijk was de grondlegger en juist toen niemand meer dacht aan een serieuze poging, sprongen de kopstukken weg. T.w. P. de Vries uit Vlaardingen, G. van Beek uit Oostzaan, G. Voorting uit Haarlem, Harm Smits uit Amsterdam en E. Verhoekx uit Den Haag, welke laatste spoedig terugviel. Met leeuwenmoed verdedigden de anderen hun plaats en pas na een goede 30 ronden, kwam de “staart” in ’t zicht. Toen was het slechts een kleine sprong en slaagde G. Voorting er in als eerste een ronde te nemen, spoedig gevolgd door Van beek, De Vries en Smits. Met nog een 28 ronden te rijden nogmaals een kleine poging, die nu mislukte, totdat Th. Drost uit Haarlem, het op zijn heupen kreeg, moedig volhield, maar slechts het peloton in twee stukken scheurde en toch geen ronde kon terugnemen. Twee sprints moesten de beslissing brengen en hier beging Smits een fout (hinderen op de laatste 25 m), die hem de overwinning koste. De totaal uitslag werd: 
Amateurs: 1. P. de Vries, Vlaardingen; 2. Harm Smits, Amsterdam; 3. G. van beek, Oostzaan; 4. G. Voorting, Haarlem; 5. J. Kettenis, Den Haag; 

Al met al een sportmiddag, die zeker voor herhaling in aanmerking komt

ALPHEN AAN DEN RIJN - 17 mei 1948

Bakker's magistrale zege... Cor Bakker... Cor Bakker...! 

Sneller dan de kloeke Zaankanter de pedalen ln een machtige cadans deed rondwentelen, ging zijn naam van mond tot mond langs de duizenden die zich koesterend in een warm lentezonnetje langs het knusse Alphense parcours hadden opgesteld. Cor Bakker! Men had het rugnummer in het programmablaadje gezocht en ontdekt dat het de grote man uit de Ronde van Nederland was die daar ver voor zijn jagende achtervolgers naar voren stormde en men juichte. Daar zagen te iets groots en zelfs de meest oningewijde in de wielersport zag dat hier de beslissing viel. Dat was na 75 kilometer van de 100-kilometerstrijd welke onze beroepsrenners in de Ronde van Alphen aan de Rijn moesten afdraaien. Zijn streekgenoot Gerard van Beek, die door pech een ronde achterstand moest boeken, zag hier een kans deze weer weg te werken. Met nijdige pedaalstoten stoot hij achter Cor Bakker aan en dit Zaanstreek-duo kreeg aansluiting bij de Amsterdammer Henk Lakeman die door kramp een achterstand kreeg. Goede samenwerking kwam bij dit trio tot stand en zo geschiedde het dat met nog 2 kilometer voor het stuur een ronde voorsprong van Cor Bakker werd verkregen, een kostbare voorsprong die hij met hand en tand zou verdedigen tot het einde waar hij in een machtig grote bloemenkrans dook. De beloning voor een magistrale zege! 

Zeventig renners, waaronder het puikje van ons Nederlandse beroepsrenner- corps en een tweetal befaamde Belgen, n.l. Lode Poels, in het voorjaar winnaar van de klassieke wegkoers Parus—Brussel en Gust van Mirlo die dit jaar de wedstrijd om de Schaal Sels won, waren eerst te kwart voor vijf van start gegaan nadat nieuwelingen en amateurs hun wedstrijden over resp. 45 en 110 km hadden geleverd. Er ontstonden schermutselingen in de eerste 10 km waarin de Amsterdammer Harm Smits zich deed gelden. Hij had een kleine voorsprong genomen maar kreeg geen schijn van kans verder weg te komen want De Best en Van Beek joegen fel achter hem aan. Hem eenmaal ingelopen, was toet Van Beek die er tussenuit trok, maar hij al spoedig hetzelfde lot beschoren was als Smits. Het was ook moeilijk weg te komen want het tempo liep tegen de 47 km per uur. Toen kreeg Van Beek een lekke band en hoewel snel van flets verwisselend, kreeg hij toch een grote achterstand. Toen alles weerbroederlijk bijeen was, ontstond na 25 km. opnieuw een kopgroepje bestaande uit Motké, H, Smits, Schellinger- houdt, De Hoog en Wijdenes. 

Cor Bakker zag dat het gevaarlijk werd en met forse pedaaltrappen joeg hij achter de vluchtelingen aan. Hierbij werd hij bijgestaan door Liebregts en Steenbakkers. Ook Vooren, Van Beek en Pellenaers kwamen in actie en zo geschiedde het door die heftige jacht dat de pechvogel Van Beek een ronde achterstand kreeg te boeken (830 m). Het peloton kwam weer broederlijk bijeen. Nauwelijks was dit het geval toen Motké ontsnapte. Van der Star en Vooren sprongen, er achter en ook deze poging ging teloor zoals dat even later met Luijendilk en Bijl het geval was toen Pellenaars, Liebregts en Vooren deze poging teniet deden. Loos, Wijdenes, Schellingerhout en Lakeman waagden het eens en inmiddels slonk het peloton zienderogen als gevolg van het hoge tempo en het pechdulveltje. Van Amsterdam moest door een gebroken rem opgeven, Poels en Reuter kwamen in een der bochten lelijk ten val en toen ontsnapte Cor Bakker. Uit de aanhef weet u hoe het verder verliep. Daar begon de zegetocht van Cor Bakker, die met steun van Van Beek en Lakeman zijn ronde voorsprong verkreeg. Van Beek had hierdoor zijn ronde achterstand terug en Lakeman
verdween later van het strijdtoneel. 

De nieuwelingen hadden de wielermiddag ingezet met een 45 km wedstrijd en dit werd een vrij vlakke vertoning. Weliswaar heeft zich daarin de Hagenaar v. d. Putten danig doen gelden, maar weg kwam hij toch niet en zelfs toen hij in de laatste ronde er nogmaals tussenuit was getrokken, werd hij Ingelopen door W. Snijders uit Halfweg die in een formidabele sprint de zege behaalde. 

De amateurs reden daarna 110 km en hierin toonden de meesten dat zij nog geen 100 km kunnen rijden. Wim Voorting, een broer van Gerard die zoals het bericht uit Utrecht doorkwam de Ronde van Midden-Nederland op deze dag won, was de grote figuur en hij kon ten slotte met een ronde voorsprong winnen, hoewel het gezegd dient te worden dat de Léidenaar De Groot kranige prestaties geleverd doch later in moeilijkheden kwam. De uitslagen waren als volgt:
Nieuwelingen 48 km: 1. A. Snijders, Halfweg, tijd 59 min. 44 sec., 2. A. v. d. Putten, Den Haag, 3. F. Cornelissen, Halfweg, 4. C. Bakker. Halfweg. 5. A. v. d. Pal, Scheveningen, 6. Nulle, Den Haag, 7. W. M. Snijders, Halfweg.

Amateurs 110 km: 1. A. Voorting, Haarlem, tijd 2 uur 40 min. 59 sec, 2. Brinkman, Maasland, 3. De Groot, Leiden, 4. Fasel, Amsterdam, 5. Ouwehand, Den Haag; 6. Beining, Den Haag, 7. v. d. Kut, 8. A. Peeters, Haarlem, 9. G. v. d. Graf, Hilversum.

Profs 110 km: 1. Cor Bakker, Zaandam, tijd 2 uur 28 min. 14 sec, 2. op één ronde De Best, Haarlem, 8. Schellingerhóudt, Zaandam, 4. Loos, Amsterdam, 5. v. Beek, Oostzaan, 6. H. Smits, Amsterdam, 7. Vooren, Beverwijk, 8. Hulshof, Den Bosch, 9. De Kort, Oisterwljk, 10.Chr. Smits, Rotterdam, 11. Van Straten, Rotterdam, 12. Bijl, Den Haag, 13. Pellenaers, Terheide, 14. verschuren, Rotterdam, 15. Wijdenes, Eindhoven, 16. v. d. Dungen, Den Bosch, 17, Buijsse, Rotterdam, 18. De Hoog, Amsterdam, 19. Vilters, Rotterdam, 20. v. Mirlo (België).

ALPHEN AAN DEN RIJN - 17 mei 1948

COR BAKKER WINT RONDE VAN ALPHEN 

De achtste “Ronde van Alphen”is opnieuw een groot succes geworden. Alles werkte deze stralende tweede Pinksterdag mee om de wedstrijd tot een groot sportfestijn te maken. Er was een groot aantal toeschouwers, naar schatting ongeveer 6000, er was een groot aantal renners, bij de profs, bijna 80, en er was officiële belangstelling, burgemeester Schokking woonde met zijn echtgenote het grootste gedeelte van de wedstrijden bij, factoren, die er toe hebben bijgedragen, dat de achtste ronde weer geslaagd genoemd kan worden. De middag werd begonnen met een wedstrijd voor Nieuwelingen over een afstand van 40 km. (50 ronden). 

Hierin reed onder meer mee een onzer plaatsgenoot W. Vreeswijk, zoon van de vroegere bekende wielrenner Gerard Vreeswijk. Helaas kreeg Vreeswijk na 33 ronden, in behoorlijke positie liggend, een stukje ijzer in een zijner banden, van rijwiel verwisselen kostte hem zoveel tijd, dat hij enkele ronden later de strijd moest staken. Zoals het bij nieuwelingen vaak gebeurd, was het nu ook weer: geen der renners had de moed of kracht om een ronde uit te lopen.Deze wedstrijd werd tenslotte gewonnen door W. Snijder uit Halfweg in de tijd van 59 min. en 14 sec. op 1 meter 2. S. J. v. d. Putten, Den Haag; 3. F. Cornelisse, Halfweg; 4. C. Bakker, Halfweg; 5. A. v. d. Pal, Scheveningen. 

Direct daarna startten de amateurs voor een 100 km. race over 133 ronden. Voor de amateurs achtten wij deze afstand eigenlijk wel wat te groot, men kan zich echter ook op het standpunt stellen, dat zij toch allen prof willen worden en dan moeten zij deze afstand ook kunnen rijden. Spoedig bleek, dat vrijwel de gehele race de Leidse renner Jan de Groot, vroeger woonaxhtig in Alphen, een voorname rol zou spelen. Steeds was hij het, die leven ihn de brouwerij bracht en steeds was hij betrokken bij de strijd in de kopgroep. Tenslotte nam hij met Mittertreiner, Brinkman en W. Voorting een ronde voorsprong. De Groot had er blijkbaar geen erg in, dat Voorting er opnieuw tussen uit trok en kon daardoor niet op tijd volgen, waardoor de wedstrijd voor hem verloren was. Ondanks vele pogingen lukte het niet meer een ronde terug te nemen. Voorting won de race in de tijd van 2 uur 40 min. en 59 sec. 2. H. Brinkman; 3. Jac de Groot; 4. Fasel; 5. Ouwehands; 6. G. Beining. 

Uit de opkomst van de toeschouwers bleek, dat de belangstelling zich in hoofdzaak geconcentreerd heeft op de grote “keien”. Een dichte haag van belangstellenden omzoomde het parcours, toen om precies 17 min. voor vijf uur het startschot voor de laatste grote wedstrijd werd gelost. Direct zetten de profs waaronder een tweetal Belgen n.l. Poels en Van Mirlo, er een formidabele spurt in, die het beste voor deze wedstrijd deed verwachten. Toch is deze race als wedstrijd iewat tegen gevallen, niet, dat er niet hard genoeg gereden werd, neen daar niet van, maar wat de strijd betrof. Het ging alles zo regelmatig. Jammer was het, dat de Belg Poels na 35 ronden de strijd reeds moest staken door een vrij ernstige val, hierdoor was een ernstige concurrent voor de eerste plaats uit de baan. Van Mirlo was hierdoor blijkbaar zo geschrokken dat hij vrijwel de gehele verdere wedstrijd achteraan het peloton heeft gehangen. 

Na ongeveer 90 ronden rijden, ontbrandde eindelijk de grote strijd. Wel waren tevoren verschillende pogingen ondernomen om weg te lopen, maar het fel jagende peloton strafte elke poging onmiddellijk af. Van beek, die door een lekke band een ronde achterstand had opgelopen sprong met een vijftal renners weg. Fel joegen zij over het snelle Alphense parcours. Het peloton reageerde niet snel genoeg en spoedig had dit vijftal een kleine 60 meter voorsprong. Slechts een man zette de achtervolging in, Bakker. Soepel draaiend ging de eenzame figuur achter de weglopers aan. Luide toegejuicht knabbelde hij elke ronde een stukje van de voorsprong af. Na 10 ronden had hij ze te pakken. In hoog tempo ging het verder. Vier man moesten lossen en samen met Van Beek zette Bakker de moeilijke strijd tegen het peloton, dat inmiddels wakkergeschud was voort. Maar zij kregen hulp. Lakeman liet zich uit de hoodgroep terug vallen en wachtte het tweetal op. En met hem aan de kop was het spoedig gebeurd. Bakker had zijn ronde voorsprong, Van beek had zijn achterstand weggewerkt en Lakeman, kon volkomen leeggereden het  rennerskwartier opzoeken. De grote strijd was gestreden, want Bakker ging meteen voorop rijden en bewaakte als een cerberus zijn collega’s. 

De groep bleef verder als een kilt op elkaar hangen. Slechts de massale eindsprint bracht nog een kleine opleving. De uitslag luidde:
Beroepsrenners: 1. Cor Bakker 2 uur 28 min. 14 sec.; 2. op een ronde C. de Best; 3. B. Schellingerhout; 4. G. Loos; 5. Van Beek; 6. H. Smits; 7. A. Voren; 8. J. Hilshof; 9. Jos de Kort; 10. Chr. Smits. Als 20ste werd genoteerd de Belg Van Mirlo en als 13de Cees Pellenaars.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 8 juli 1950

Alphense wielerronde was groot succes met Jac. De Groot eerste der profs 

Ten einde de Alphense Wielerronde, die Zaterdagmiddag werd verreden, attractief te maken, was voor de eerste maal een omniumwedstrijd voor professionals ingelast. Andre de Korver, Rotterdam; G. Loos, Amsterdam; C. Bijl, Den Haag; J. de Groot, leiden en A. van Amsterdam, Princenhage kwamen tegen elkaar uit, achtervolgens in een tijdrace over 1 ronde, een sprint over 1 ronde en een klassementsrace over 10 ronden. Sprint en tijdrace waren voor J. de Groot, het klassement voor C. Bijl. De Groot won met beide eerste plaatsen de omniumwedstrijd. 

De nieuwelingenrace over 50 ronden (50 km) gaf een pittige race te zien, waarin iedereen iedereen verhinderde ook maar een honderd meter uit te lopen. De sprint in de laatste ronde was een massa-sprint, door Jan Verhoeven uit Overschie gewonnen. 

De 100 km. (125 ronden) voor amateurs bracht een felle strijd. Na 50 km. maakte zich een kopgroep los, waarin A. Smits, Frans versluis, A. Dukers en Th. van der Stel. Na enkele ronden Vormde zich een tweede groep met Cas Kleefstra als leider. Weldra volgde het peloton op een halve ronde en langzamerhand werd de afstand groter. Na 92 ronden was het peleton gelapt door de kopgroep en an 105 ronden voegde zich de tweede groep bij de leiders. Van dat moment af mislukte elke ontsnappingspoging en ook hier moets de laatste ronde de beslissing brengen in een sprint, die door Cas Kleefstra werd gewonnen.

De uitslagen waren:
Beroepsrenners: 1. Jac. De Groot (tijdrace in 1 min. 0.4 sec., sprint 1 min. 38.6 sec.); 2. A. de Korver; 3. C. Bijl; 4. G. Loos; 5. A. van Amsterdam;
Amateurs: 1. Cas Kleefstra (2 uur 15 min. 27 sec.); 2. P. Kooyman; 3. F. Cornelisse;4. Th. Hofland; 5. N. Siebeling; 6. A. Smits; 7. Frans Versluis; 8. A. Dukers; 9. Th. Van der Stel (ook prestatieprijs).
Nieuwelingen: 1. J. Verhoeven (55 min. 51 sec.); 2. H. Kuitwaart; 3. J. Hofland; 4. J. Bruggenkamp; 5. S. de Graaf; 6. W. van Trigt; 7. W. van Brunschot; 8. J. Matema; 9. R. Wallet; 10. P. Vermeulen;

ALPHEN AAN DEN RIJN - 26 juli 1952

Henk Faanhof zegevierde in Alphen aan de Rijn

Feest was het Zaterdag in het Zuidhollandse plaatsje Alphen aan de Rijn, waar de complete Tour de France-ploeg onder aanvoering van Kees Pellenaars duchtig in de bloemen is gezet. Een feest, waarin ieder plezier had omdat het zo veelzijdig was. Want bij die simpele huldiging bleef het niet. Er was een kleine „Tour" en een voorwedstrijd voor amateurs en tenslotte nog een uitgebreid diner. 

De kleine „Tour" had een succesvol verloop, vooral voor Henk Faanhof. Deze liet in dertien van de 22 klassementen alle anderen achter zich, ploegmakkers zowel als “vreemdelingen". Hij won ook de laatste sprint, die hem de eindzege bracht. Al de klassementen hadden de naam van een etappe¬plaats uit de voorbije Ronde van Frankrijk. Zodoende kwam Jan Nolten nogmaals in Monaco en Hans Dekkers opnieuw in Bordeaux. Gerrit Voorting en Nico Tolen waren met Faanhof de grote animatoren van deze wedstrijd. Deze drie gingen ook gezamenlijk op de streep af, na al hun concurrenten een „lap" te hebben bezorgd. Voor sprinter Henk Faanhof waren zijn twee candidaten natuurlijk geen partij: hij won royaal. De Breda-naar Wout Wagtmans was twee ronden achter geraakt door pech. Van Breenen en Dekkers waren nog verder achter, eveneens door tegenslag. 

Bij de amteurs,die een half uur te laat begonnen zodat de wedstrijd tot 50 kilometer moest worden ingekort, bleven de bloemen in Alphen. Het was de jeugdige Wil Vreeswijk, die in zijn eentje een ronde uitliep en toen veilig zat.
In Avifauna werden de renners op het vijverpodium gehuldigd. De heer J. Hensink sprak de renners toe namens de directie van het vogelpark, die hen een groot diner (60 personen) aanbood. 

De uitslagen zijn: 
“Kleine Tour" voor profs: 1. Faanhof, 115 km in 2 uur 39 min. 26 sec., 1011 punten; 2. Voorting, 68 pun¬ten; 3. Tolen, 17 punten; op een ronde: 4. Van Est, 39 punten; 5. Brinkman, 22 punten; 6. Nolten, 11 punten; 7. Joris, 11 punten; 8. Loos, 9 punten; op twee ronden: 9. Ladenius, 8 punten; 10. Wagtmans, 6 punten; 11. De Groot, 5 punten. 

Amateurs, ca. 50 km: 1. Vreeswijk (Alphen aan de Rijn), tijd 1.14;56; 2. Peters (Haarlem); 3. Klein (Zaandam); 4. Bes (Haarlem); 5, v. d. Knaap (Poeldijk); 6. De Koning (Hoofddorp); 7. Prijs (Den Haag); 8, Keisers (Hoofddorp); 9. Duijvenvoorde (Noordwijkerhout); 10. Nulle (Den Haag); 11. v. Trigt (Zevenhoven).

ALPHEN AAN DEN RIJN - 12 augustus 1961

Nieuwelingen 80 km: 1. A. Vingerling, 2. J. v. d. Horst, 3. H. Stakenburg, 4. D. v. d. Heuvel, 5. H. Meijer, 6. C. Nijssen, 7. W. Griffioen, 8. J. v. ~,I. Poort, 9. N. Hoopman, 10. T. v. Oosten.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 20 augustus 1962

Nieuwelingen: 1. Joh. Berg, 2. W. Bas, 3. J. Roet, 4. J. de Jong, 5. P. Moens.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 21 augustus 1965

Amateurs: 1. Leo Duijndam; 2. A. Heemskerk; 3. Gerrit van Noort;
Nieuwelingen: 1. Kees van Straten; 2. Ben Janbroers; 3. Kreuger;

ALPHEN AAN DEN RIJN - 2 juli 1966

Amateurs (100 km in 2.28.50): 1. J. Zoetemelk; 2. Th. Oudshoorn; 3. C. v. d. Hulst; 4. J. Timmer; 5. A. v. d. Rol; 6. H. van Piere; 7. F. van Lachterop; 8. Th. Degeling; 9. J. de Wit; 10. N. van Diemen.
Nieuwelingen: 1. Ben Janbroers, 2. Leo kreuger, 3. Jan Bakker,
Adspiranten: 1. harrie van osch, 2. Piet Neeskens, 3. Ben Jurriaans,

ALPHEN AAN DEN RIJN - 17 juni 1967

Aspiranten: 1. Piet Drost, 2. J. Leur, 3. Ruud Onos,
Amateurs: 1. Gerrit van Lith, 2. Theo Oudshoorn, 3. Jan van de Haar,
Nieuwelingen: 1. Henk van Erp, 2. Arie Bakker, 3. Wil Luppers,

ALPHEN AAN DEN RIJN - 7 juli 1968

Amateurs 105 km: 1. G. Zantingh 2.46.22, 2. J. Bols, 3. S. v. d. Burgh, 4. R. Liebrechts, 5. W. Deelen, 6. H. v. Leeuwen7 7. J. Zoons, 8. G. Wesselius, 9. F. Ouwerkerk, 10. C. Schijff.
Nieuwelingen 60 km: 1. C. Maaskant 1.32, 2. T. Cooremans, 3. J. v. Osch, 4. H. de Boer, 5. E. Pols.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 6 juli 1969

Amateurs: 1. Dekker, 2. v. d. Knaap, 3. Blom, 4. Koster, 5. v. Ravens¬bergen, 6. Ouwerkerk, 7. Groeneveld, 8. Kettenis, 9. v. d. Valk, 10. v. d. Goes.
Nieuwelingen: 1. Kneteman, 2. De Schipper, 3. Jansen, 4. Engel, 5. Solleveld, 6. Klomp, 7. Merkens, 8. Jansen.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 5 juli 1970

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. B. Jurriaans, 3. A. Solleveld, 4. S. Berk¬hout, 5. F. Schur, 6. J. Verweij, 7. K. v. d. Knaap, 8. P. Neeskens, 9. H. Lammers, 10. E. Diepeveen.
Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. R. Kroep, 3. H. Verburg, 4. F. v. d. Enden, 5. J. v. d. Lugt, 6. J. Vreugdenhil, 7. H. Vlek, 8. A. Meskers. 
Aspiranten: 1. A. v. d. Voet, 2. J. Jansen, 3. R. Zieleman.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 4 juli 1971

Amateurs: 1. H. Perfors, 2. P. Legierse, 3. L. Boose, 4. R. Smelt, 5. B. Hendriks, 6. B. Hordijk, 7. Th. v. d. Leijst, 8. K. v. d. Knaap, 9. J. Berkhout, 10. G. Koop.
Nieuwelingen: 1. W. de Kater, 2. G. Pronk, 3. G. v. Rooyen, 4. B. de Die, 5. W. Toor, 6. C. Valentein, 7. M. Rehorst, 8. H. Versteeg.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 2 juli 1972

Amateurs: 1. P. Drost, 2. A. Verdonk, 3. G. den Hartog, 4. J. Breur, 5. K. v. d. Knaap, 6. T. Blom, 7. M. Rehorst, 8. H. van Piere, 9. G. St. Nicolaas, 10. C. v. d. Meijden
Nieuwelingen: 1. P. Zijerveld, 2. L. Nieuwerkerk, 3. K. v. d. Wereld, 4. J. Jansen, 5. B. Pelikaan, 6. S. Verbeek, 7. N. de Kater, 8. W. Heeze.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 24 juni 1973

Amateurs: 1. C. Schuuring, 2. R. Zieleman, 3. P. v. Leeuwen, 4. M. Pennings, 5. W. Boere, 6. K. v. d. Knaap, 7. C. Maaskant, 8. J. v. Driel, 9. A. Kraan, 10. T. Blom.
Nieuwelingen: 1. E. Waasdorp, 2. K. v. d. Wereld, 3. L. Nieuwkerk, 4. T. Gase, 5. P. Scholten, 6. H. Wigleven, 7. N. Versteeg, 8. M. Havik. 
Aspiranten: 1. L. Janssen, 2. P. Koppert, 3. A. de Jong, 4. J. v. Oos¬ten, 5. R. Meijn.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 4 augustus 1974

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. B. Pronk, 3. J. v. Kleef, 4, G. Schuurmans, 5. W. v. Helvoirt, 6. G. Mak, 7. K. v. d. Knaap, 8. A. Kraan, 9. G. den Hartog, 10. W. Geerdink,
Nieuwelingen: 1. A. de Jong, 2. J. Blaauw, 3. E. de Nijs, 4. C. Ber¬naards, 5. H. Brinkman, 6. S. Meijn.
Dames: 1. M. Nieuwenhuis-Brinkhoff, 2. G. Donker, 3. N. Streef, 4. A. Riemersma, 5. K. v. Oosten-Hage, 6. W. Kwantes, 7. B. v. d. Spiegel¬-Hage, 8. A. de Jong, 9. B. v. IJken, 10. G. Kenemans.

ALPHEN AAN DEN RIJN – 3 augustus 1975

Amateurs: 1. Wim van Steenis, 2. Arie Versluis, 3. Gerrit de Wit,
Nieuwelingen: 1.Aad van Asten, 2. Hennie van Lent, 3. B. Nugteren,
Dames: 1. Ketie Hage, 2. Bella Hage, 3. Anne Riemersma,

ALPHEN AAN DEN RIJN - 1 augustus 1976

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. G. Mak, 3. P. Thomas, 4. P. v. Leeuwen, 5. F. v. d. Enden, 6. J. Hordiik, 7. J. Zuiidweg, 8. A. de Groot, 9. T. Hogervorst, 10. W. Liebrechts.
Junioren: 1. J. de Bruin, 2. J. de Bie, 3. A. Kamsteeg, 4. P. Koppert, 5. F. Breeman, 6. H. v. Rossem, 7. P. Roozenburg, 8. A. de Jong, 9. N. Mensing, 10. H. Weening.
Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. C. Fridsma, 3. T. v. d. Plaat, 4. G. Knetemann-Donker, 5. T. Fopma, 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. A. Rie¬mersma, 8. I. Trompert, 9. H. Hage, 10. B. v. IJken.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 6 juni 1977

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. H. Winkel, 3. G. Solleveld, 4. J. v. Wijk, 5. M. Mulder, 6. P. de Groot, 7. R. Moorman, 8. W. v. d. Burgh, 9. M. v. Spronsen, 10. M. Lexmond.
Junioren: 1. A. v. Asten, 2. J. de Bruin, 3. A. de Jong, 4. P. Damen, 5. H. v. Rossem, 6. P. Schroen, 7. R. Smits, 8. H. v. Lent, 9. R. v. Waard, 10. J. de Bruin.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 7 augustus 1977

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. H. v. Piere, 3. J. de Bruin, 4. T. v. d. Valk, 5. B. Jouvenaar, 6. A. Kraan, 7. B. Verhagen, 8. K. Brandse, 9. W. v. Montfoort, 10. B. Maas.
Dames: 1. Tr. v. d. Plaat, 2. B. v. d. Spiegel¬-Hage, 3. G. Knetemann-Donker, 4. N. v. Vliet, 5. K. v. Oosten-Hage, 6. W. Kwantes, 7. M. Brinkhoff, 8. M. Lagerl6f, 9. I. Trompert-Paul, 10. A. Riemersma.
Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. K. Tolhoek, 3. J. v. Geest, 4. S. Koever- mans, 5. F. Cornelisse, 6. H. Buis, 7. C. Kouwenhoven, 8. T. v. Her¬werden, 9. H. Hoek, 10. T. v. Gulik.
Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. T. Koop, 3. A. de Groot, 4. G. Koop, 5. J. v. d. Eiik, 6. W. Hofstede, 7. K. Teeuwen, 8. R. Koppers, 9. T. v. Duuren, 10. K. Duivenvoorden.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 13 juli 1978

Amateurs: 1. J. de Nijs, 2. P. Zijerveld, 3. A. de Jong, 4. R. Borst, 5. Th. Hogervorst, 6. H. van Piere, 7. R. Zaal, 8. A, Kruut, 9. W. van Montfoort, 10. W. van Steenis.
Nieuwelingen: 1. H. Baudoin 2. R. Moorman, 3. J. van Wijk, 4. J. van Opstal, 5. R. Geuts¬kens, 6. A. Harren, 7. R. Sienders, 8. M. Stroomsnijder, 9. P. Pieters, 10. G. Honigh.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 5 juli 1978

Liefhebbers en veteranen: 1. K. Teeuwen, 2. J. v. d. Horst, 3. H. Roos, 4. G. Plieger, 5. A. Veenendaal, 6. A. v. d. Lans, 7. F. van Hel¬den, 8. S. de Wit, 9. J. v. d . Weiden, 10. J. v. d. Meer.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 4 juli 1979

Junioren: 1. J. van Toorn, 2. H. Winkel, 3. W. Gelissen, 4. A. Goosen, 5. R. Thomes, 6. R. van Dambergen, 7. D. Raze, 8. G. Honigh, 9. R. Oudshoorn, 10. K. Kolsteeg.

ALPHEN AAN DEN RIJN - 29 juni 1981

Liefhebbers: 1. R. van Tol, 2. H. Lap, 3. H. Welp, 4. G. Post, 5. H. van Leeuwen, 6. J. v. d. Weijden, 7. L. Wassenurg, 8. T. van Dijk, 9. W. Brouwers, 10. E. van Wonderen.